Audyt zasobów IT

Nasza strategia obsługi klienta opiera się na współpracy i zaufaniu – chcemy być partnerem w biznesie. Dlatego w pierwszym kroku proponujemy wykonanie nieodpłatnego audytu aktualnej infrastruktury informatycznej klienta. Na bazie zebranych informacji przygotowujemy raport oraz rekomendacje jakie elementy wymagają zmiany lub poprawy.

Audyt wykonujemy w trzech poniżej opisanych krokach. Ponadto na bazie audytu przygotowujemy oferty na wdrożenie rekomendowanych zmian oraz wycenę kosztów potencjalnej obsługi informatycznej (kompleksowej lub częściowej).

  • Audyt infrastruktury i konfiguracji klienta.
  • Przygotowanie i omówienie raportu oraz rekomendacji z przedstawicielem klienta.
  • Przygotowanie oferty na obsługę informatyczną oraz wdrożenie potencjalnych rekomendacji.

Poznanie potrzeb, problemów i oczekiwań sprawia, że możemy efektywnie doradzać i wspierać obszar IT naszych klientów. Natomiast poznając specyfikę biznesu klienta możemy poszukiwać nowych usług i optymalizować już istniejące. Outsourcing IT z Inwep to gwarancja jakości usług.

Proponowany zakres audytu:

  1. Audyt infrastruktury sieciowej.
  2. Audyt stacji roboczych.
  3. Audyt nadawania i kontroli dostępu do środowiska IT.
  4. Audyt środowiska serwerowego.
  5. Audyt mechanizmów backup/replikacja.
  6. Opracowanie raportu i rekomendacji zmian.